Lees hier de Disclaimer van RHB Home & Living

Disclaimer

Inhoud website
‘RHB Steigerhouten meubels uit Venlo’ besteedt veel tijd en aandacht aan de inhoud van deze site. Desondanks geeft ‘RHB Steigerhouten meubels uit Venlo’ geen garanties op de volledigheid, juistheid of voortdurende actualiteit van de gegevens. ‘RHB Steigerhouten meubels uit Venlo’ aanvaardt geen aansprakelijkheid voor enigerlei directe of indirecte schade, van welke aard dan ook, die voortvloeit uit of in enig opzicht verband houdt met het gebruik van de website of met de tijdelijke onmogelijkheid door technische problemen of andere redenen die ertoe leiden steigerhout-venlo.nl niet te kunnen raadplegen.

Auteursrecht
Aan alle materialen op steigerhout-venlo.nl, zoals teksten, afbeeldingen, fotomaterialen, illustraties en andere grafische materialen, namen en logo’s zijn intellectuele eigendomsrechten verbonden, en met betrekking tot haar eigen intellectuele eigendomsrechten behoudt ‘RHB Steigerhouten meubels uit Venlo’ zich alle rechten hiervoor. Het logo en de naam van de firma zijn beschermd. Het is volgens internationaal recht niet toegestaan om de hiervoor genoemde materialen te verveelvoudigen of openbaar te maken (dit betekend dus dat u zonder expliciete toestemming geen foto’s, tekst of andere gegevens voor persoonlijke/commerciele websites, publicaties etc. mag gebruiken daar dit een vorm van openbaarmaking is). Niets op de website leidt tot de toekenning van enig recht of licentie met betrekking tot de genoemde intellectuele eigendomsrechten.

Gebruik van cookies
‘RHB Steigerhouten meubels uit Venlo’ maakt gebruik van cookies, om de site aan te kunnen passen aan persoonlijke wensen van gebruikers. Een cookie is een tekstbestand dat op de vaste schijf van de computer wordt geplaatst via een server voor webpagina’s. Cookies kunnen niet worden gebruikt om programma’s uit te voeren of om de computer te besmetten met een virus. Cookies worden persoonlijk toegewezen en kunnen alleen worden gelezen door een webserver in het domein waarin de cookie is toegewezen.

Cookies worden vooral gebruikt om tijd te besparen. Via cookies wordt aan de webserver doorgegeven dat iemand is teruggekeerd naar een bepaalde pagina. Als iemand bijvoorbeeld pagina’s van ‘RHB Steigerhouten meubels uit Venlo’ heeft gewijzigd of niet meer wil zien, kunnen bij latere bezoeken cookies worden gebruikt voor het opvragen van bepaalde gegevens. Zo kunnen onder andere persoonlijke gegevens als gebruikersnamen- en voorkeuren eenvoudiger worden vastgelegd. Als een bezoeker terugkeert naar dezelfde pagina op ‘RHB Steigerhouten meubels uit Venlo’ kunnen de eerder ingevoerde gegevens worden opgehaald waardoor bezoekers sneller en eenvoudig kunnen werken met steigerhout-venlo.nl.

Het is voor iedere bezoeker zelf mogelijk te bepalen of hij of zij cookies wil accepteren. In de meeste webbrowsers worden cookies automatisch geaccepteerd, maar gewoonlijk is het mogelijk de webbrowser zo in te stellen dat cookies worden geweigerd. Als cookies niet geaccepteert worden, is het mogelijk dat men niet volledig gebruik kan maken van alle interactieve functies van de ‘RHB Steigerhouten meubels uit Venlo’ website of andere websites die bezocht worden.

Links naar sites van derden
‘RHB Steigerhouten meubels uit Venlo’ bevat links naar websites van derden. ‘RHB Steigerhouten meubels uit Venlo’ heeft geen zeggenschap over dergelijke sites en is niet verantwoordelijk voor de inhoud van enige gelinkte site, met inbegrip van – maar niet beperkt tot – eventuele links die aanwezig zijn op een gelinkte site, dan wel wijzigingen of updates van een gelinkte site. ‘RHB Steigerhouten meubels uit Venlo’ is niet verantwoordelijk voor reclame e.d. die gebruikers van deze websites mogelijk ontvangen. ‘RHB Steigerhouten meubels uit Venlo’ is evenmin verantwoordelijk voor het niet naar behoren functioneren van een gelinkte site. ‘RHB Steigerhouten meubels uit Venlo’ verstrekt deze links uitsluitend voor het gemak van haar bezoekers. Het feit dat ‘RHB Steigerhouten meubels uit Venlo’ deze links opneemt, impliceert op geen enkele wijze de goedkeuring van ‘RHB Steigerhouten meubels uit Venlo’ van de betreffende site noch enige connectie met de exploitanten ervan. De bezoeker is ten alle tijden verantwoordelijk voor het lezen en naleven van de privacyverklaringen en gebruiksvoorwaarden die op de gelinkte sites staan vermeld.